ILLUSTRATIONER OCH PROJEKT

sp 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utbildningsmaterial producerat för Yrkesakademin i Österbotten

B kunnande 4 CS ok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ILLUSTRATION FÖR BLOGGAREN JANINA NYLUND

Janina serie 1