NU GÖR VI OCKSÅ FINSKSPRÅKIGA SERIER ÅT TIDNINGEN MEGA UNDER NAMNET PALAPELIPERHE

  • Upplaga 71 000
  • Postutdelning
  • Utkommer jämna veckor
  • I alla hushåll i stora delar av Österbotten
  • Tvåspråkig

Mustasaari